فروشگاه جامع تحقیقات دانش آموزی کلیه پایه ها

محبوبترین محصولات

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان پایه هشتم را بهبود بخشم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان پایه هشتم را بهبود بخشم ؟ دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان پایه هشتم را بهبود بخشم ؟ 41 ص فرمت word قابل ویرایش  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

اقدام پژوهی چگونه كلاس تاريخ را با نشاط و جذاب کردم ؟

اقدام پژوهی چگونه كلاس تاريخ را  با نشاط  و جذاب کردم ؟ دانلود اقدام پژوهی چگونه كلاس تاريخ را  با نشاط  و جذاب کردم ؟ 31 ص فرمت WORD قابل ویرایش    فهرست مطالب چگونه توانستم کلاس تاریخ را با نشاط و جذاب کردم؟ چکیده 1 مقدمه ........... ...2 بیان مساله 4 تعريف و تبيين واژه‌هاي كليدي 8 روش گردآوري اطلاعات 9 ارزيابي نتايج 17 بيان محدوديتها 21 ارائه پیشنهادات 22 منابع و پيشينه‌هاي مورد استفاده 23 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم

اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم 18 ص فرمت WORD قابل ویرایش      فهرست مطالب: چکیده مقدمه  بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود  گردآوری اطلاعات شواهد 1 اجرای راه حل  گردآوری اطلاعات شواهد 2  نتیجه گیری و تاثیر اقدام  پیشنهادات  موانع ومحدودیتها  منابع  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم ؟ دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم ؟ 27 ص فرمت WORD    فهرست مطالب چکیده 4 مقدمه 5 بیان مساله وتوصیف وضعیت موجود: 5 شیوه گرد آوری اطلاعات (شواهد 1 ) 7 تجزیه وتحلیل داده ها 7 نظرات همکاران: 7 نظرات دانش آموزان : 8 اجرای راه حل جدید : 9 روش تدریس : 11 ارزشیابی 14 اولین ازرشیابی کلاس: 14 گرد آوری اطلاعات (شواهد 2 ) 18 ار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم با بهبود روابط انسانی در آموزشگاهم تعامل سازنده ای با دیگر عوامل مدرسه ایجاد نمایم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم با بهبود روابط انسانی در آموزشگاهم  تعامل  سازنده ای با دیگر عوامل مدرسه ایجاد نمایم؟ دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با بهبود روابط انسانی در آموزشگاهم  تعامل  سازنده ای با دیگر عوامل مدرسه ایجاد نمایم؟ 25 ص فرمت WORD    چکیده دربين نيروهاي آموزش و پرورش، مدیران بايد كساني باشند كه با بردن نامشان به ياد خوبي، صفا، صداقت و تمامي فضايل اخلاقي افتاد.ولی متاسفانه در جامعه کنون فرهنگیان مشکلاتی وجود دارد که باعث می شود کاهی این موضوع نتیجه عکس بدهد. اینجانب رفعت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم انضباط دانش آموزان را در ساعت تدریس بهبود بخشم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم انضباط دانش آموزان را در  ساعت تدریس بهبود بخشم ؟    دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم انضباط دانش آموزان را در ساعت تدریس بهبود بخشم ؟  50 ص فرمت WORD   فهرست مطالب چکیده 1 مقدمه : توصیف وضعیت و تبیین مسئله 2 شواهد 1........... ..6 مشاهده 11 پیشینه تحقیق 13 تجزیه و تحلیل داده ها 16 ارائه راه حل های پیشنهادی 37 فهرست منابع 44 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم استعدادهای بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشانویسی بالفعل کنم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم استعدادهای بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشانویسی  بالفعل کنم ؟ دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم استعدادهای بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشانویسی  بالفعل کنم ؟ 45 ص فرمت WORD قابل ویرایش    فهرست مطالب چکیده 1 مقدمه 2 بیان مساله 4 تعریف واژگان و مفاهیم 7 انشا چیست؟ 8 پیشینه علمی 12 گردآوری اطلاعات شواهد 1 31 اجرای طرح جدید و نظارت بر آن 33 گردآوری اطلاعات شواهد 2 36 ارزش یابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار 37 نتیجه گیری 39 پیشنهادات 40 من ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال بی اعتنایی مقابله ای را در یکی از دانش آموزانم رفع نمایم .

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال بی اعتنایی مقابله ای را در یکی از دانش آموزانم رفع نمایم . دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال بی اعتنایی مقابله ای را در یکی از دانش آموزانم رفع نمایم 28 ص فرمت WORD قابل ویرایش    فهرست مطالب چکیده 2 مقدمه 3 بیان مسئله 3 جمع آوری اطلاعات (شواهد1) 4 سبب شناسی اختلال بی اعتنایی مقابله ای 7 ویژگیهای شناختی و شخصیتی دانش آموزان سرآمد که باعث بروز مشکل می شود. 8 پیشینه تحقیق 9 گرد آوري اطلاعات 12 عوامل مؤثر در شکل گیری رفتار های نا بهنجار : 13 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتارهای نادرست و ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی ام را با کمک پژوهش و تحقیق اصلاح کنم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم  رفتارهای نادرست  و ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی ام را با کمک پژوهش و تحقیق اصلاح کنم ؟ دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم  رفتارهای نادرست  و ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی ام را با کمک پژوهش و تحقیق اصلاح کنم ؟ 41 ص فرمت WORD    فهرست مطالب چکیده 1 مقدمه 2 توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله 3 گرد آوري اطلاعات ( شواهد ا ) 6 تجزيه و تحليل وتفسيرها 11 انتخاب راه جدید به صورت موقّت 16 اجرای طرح جدید و نظارت بر آن 23 گرد آوري اطلاعات (شواهد 2) 33 ارزشيابي تاثير ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم

اقدام پژوهی چگونه توانستم  با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم  با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم 30 ص فرمت WORD    فهرست مطالب چکیده 5 مقدمه 6 تعریف برخی از واژه ها و مفاهیم 7 پیشینه تحقیق 8 یافته های علمی 8 اصول ارزشیابی 10 الف) سطوح مختلف هدف‌هاي آموزشي در حيطه شناختي 14 ج- سطوح يادگيري در حیطه روانی و حرکتی ( مهارتی ) 20 گرد آوری اطلاعات شواهد(1) 21 مصاحبه: 21 آز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان
تعداد صفحه(3):

آخرین محصولات فروشگاه