فروشگاه جامع تحقیقات دانش آموزی کلیه پایه ها

محبوبترین محصولات

پاورپوینت خرّمشهر در دامان میهن

پاورپوینت خرّمشهر در دامان میهن دانلود پاورپوینت خرّمشهر در دامان میهن-درس بیست وچهارم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 8          فرمت: ppt قابل ویرایش  ........................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت خرّمشهر در چنگال دشمن

پاورپوینت خرّمشهر در چنگال دشمن دانلود پاورپوینت خرّمشهر در چنگال دشمن-درس 23 مطالعات ششم تعداد اسلاید: 11          فرمت: ppt قابل ویرایش  ........................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت مبارزه ی مردم ایران با استعمار

پاورپوینت مبارزه ی مردم ایران با استعمار دانلود پاورپوینت مبارزه ی مردم ایران با استعمار- درس بیست و دوم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 7         فرمت: ppt قابل ویرایش  ..................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت ایستادگی در برابر بیگانگان

پاورپوینت ایستادگی در برابر بیگانگان دانلود پاورپوینت ایستادگی در برابر بیگانگان-درس بیست ویکم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 12          فرمت: ppt قابل ویرایش  ..................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت مطالعه ی موردی

پاورپوینت مطالعه ی موردی دانلود پاورپوینت مطالعه ی موردی -درس بیستم  مطالعات ششم تعداد اسلاید: 12          فرمت: ppt قابل ویرایش  ............... ... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت همسایگان ما

پاورپوینت همسایگان  ما دانلود پاورپوینت همسایگان ما -درس نوزدهم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 25          فرمت: ppt قابل ویرایش  ............... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت دریا ، نعمت خداوندی

پاورپوینت دریا ، نعمت خداوندی دانلود پاورپوینت دریا، نعمت خداوندی - درس هجدهم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 13           فرمت: ppt قابل ویرایش  ............ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت ویژگی های دریاهای ایران

پاورپوینت ویژگی های دریاهای ایران دانلود پاورپوینت ویژگی های دریاهای ایران - درس هفدهم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 12           فرمت: ppt قابل ویرایش  ... ... ... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت لباس از تولید تا مصرف

پاورپوینت لباس از تولید تا مصرف دانلود پاورپوینت لباس از تولید تا مصرف - درس شانزدهم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 9           فرمت: ppt قابل ویرایش  ... ... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت انواع لباس

پاورپوینت انواع لباس دانلود پاورپوینت برنامه ی انواع لباس - درس پانزدهم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 12                     فرمت: ppt قابل ویرایش  ... ... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان
تعداد صفحه(3):

آخرین محصولات فروشگاه