فروشگاه جامع تحقیقات دانش آموزی کلیه پایه ها

محبوبترین محصولات

پاورپوینت شکست نور

پاورپوینت شکست نور دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه با عنوان: " شکست نور"     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 14 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت نور و ویژگی های آن

پاورپوینت نور و ویژگی های آن دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه با عنوان: "نور و ویژگی های آن "     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 26 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت هوازدگی

پاورپوینت هوازدگی دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه با عنوان: "هوازدگی "     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 16 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت سنگ ها

پاورپوینت سنگ ها دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه با عنوان: "سنگ ها "     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 10   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت کانی ها

پاورپوینت کانی ها دانلود پاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه با عنوان: "کانی ها "     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 18 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت مغناطیس

پاورپوینت مغناطیس دانلود پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه با عنوان: "مغناطیس"     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 9 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت الکتریسیته

پاورپوینت الکتریسیته دانلود پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه با عنوان: "الکتریسیته "     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 5 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت تولید مثل در جانداران

پاورپوینت تولید مثل در جانداران دانلود پاورپوینت فصل هشتم علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه با عنوان: "تولید مثل در جانداران"     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 7   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت الفبای زیست فناوری

پاورپوینت الفبای زیست فناوری دانلود پاورپوینت فصل هفتم علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه با عنوان: "تنظیم هورمونی"     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 18   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت تنظیم هورمونی

پاورپوینت تنظیم هورمونی دانلود پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه با عنوان: "تنظیم هورمونی"     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 12   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(2):

آخرین محصولات فروشگاه