فروشگاه جامع تحقیقات دانش آموزی کلیه پایه ها

محبوبترین محصولات

پاورپوینت درس دوازدهم عربی هفتم: الاْيّامُ وَ الْفُصولُ وَ الْالوانُ

پاورپوینت درس دوازدهم عربی هفتم: الاْيّامُ وَ الْفُصولُ وَ الْالوانُ دانلود پاورپوینت درس دوازدهم عربی هفتم با عنوان: "الاْيّامُ وَ الْفُصولُ وَ الْالوانُ"  شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش      تعداد اسلاید:11   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت درس یازدهم عربی هفتم: الْاخْلاصُ في الْعَمَلِ

پاورپوینت درس یازدهم عربی هفتم: الْاخْلاصُ في الْعَمَلِ دانلود پاورپوینت درس یازدهم عربی هفتم با عنوان: " الْاخْلاصُ في الْعَمَلِ"  شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش      تعداد اسلاید:9   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت درس دهم عربی هفتم: زينَةُ الْباطِنِ

پاورپوینت درس دهم عربی هفتم: زينَةُ الْباطِنِ دانلود پاورپوینت درس دهم عربی هفتم با عنوان: "زينَةُ الْباطِنِ"  شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش      تعداد اسلاید:12   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت درس نهم عربی هفتم: الْسُْرَةُ النّاجِحَةُ

پاورپوینت درس نهم عربی هفتم: الْسُْرَةُ النّاجِحَةُ دانلود پاورپوینت درس نهم عربی هفتم با عنوان: "الْسُْرَةُ النّاجِحَةُ "  شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش      تعداد اسلاید:11 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت درس هشتم عربی هفتم: في الْحُدودِ

پاورپوینت درس هشتم عربی هفتم: في الْحُدودِ دانلود پاورپوینت درس هشتم عربی هفتم با عنوان: "في الْحُدودِ"  شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش      تعداد اسلاید:12 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت درس هفتم عربی هفتم : حِوارٌ في الاُسرَةِ

پاورپوینت درس هفتم عربی هفتم : حِوارٌ في الاُسرَةِ دانلود پاورپوینت درس هفتم عربی هفتم با عنوان: "حِوارٌ في الاُسرَةِ"  شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش      تعداد اسلاید:10 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت درس ششم عربی هفتم : الْجُمَلاتُ الذَّهَبيَّةُ

پاورپوینت  درس ششم عربی هفتم : الْجُمَلاتُ الذَّهَبيَّةُ دانلود پاورپوینت درس ششم عربی هفتم با عنوان: "الْجُمَلاتُ الذَّهَبيَّةُ"  شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش      تعداد اسلاید:13 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت درس پنجم عربی هفتم :في السّوقِ

پاورپوینت درس پنجم عربی هفتم :في السّوقِ دانلود پاورپوینت درس پنجم عربی هفتم با عنوان: "في السّوقِ"  شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش      تعداد اسلاید:12    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت درس چهارم عربی هفتم :جوارٌ بَينَ وَلَدَينِ

پاورپوینت درس چهارم عربی هفتم :جوارٌ بَينَ وَلَدَينِ دانلود پاورپوینت درس چهارم عربی هفتم با عنوان: "جوارٌ بَينَ وَلَدَينِ "  شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش      تعداد اسلاید:9    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت درس سوم عربی هفتم :الْحِکَمُ النّافِعَةُ و الْمَواعِظُ الْعَدَديَّة

پاورپوینت درس سوم عربی هفتم :الْحِکَمُ النّافِعَةُ و الْمَواعِظُ الْعَدَديَّة دانلود پاورپوینت درس سوم عربی هفتم با عنوان: "الْحِکَمُ النّافِعَةُ و الْمَواعِظُ الْعَدَديَّة "  شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش      تعداد اسلاید:10  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(2):

آخرین محصولات فروشگاه