فروشگاه جامع تحقیقات دانش آموزی کلیه پایه ها

محبوبترین محصولات

پاورپوینت اقتصـاد و بهـره وری

پاورپوینت اقتصـاد و بهـره وری دانلود پاورپوینت درس 24 مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: " اقتصـاد و بهـره وری"     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 11   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت بهـره وری چیست؟

پاورپوینت بهـره وری چیست؟ دانلود پاورپوینت درس 23 مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: " بهـره وری چیست؟ "     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 8   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت حقوق و تکالیف شهروندی

پاورپوینت حقوق و تکالیف شهروندی دانلود پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: "حقوق و تکالیف شهروندی "     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 11 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت نهاد حکومت

پاورپوینت نهاد حکومت دانلود پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: " نهاد حکومت "     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 11 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت آرامش در خانواده

پاورپوینت آرامش در خانواده دانلود پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: "  آرامش در خانواده "     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 20 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت کارکردهای خانواده

پاورپوینت کارکردهای خانواده دانلود پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: "کارکردهای خانواده "     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 11 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت هویت

پاورپوینت هویت دانلود پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: " هویت"     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 10 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت فرهنگ

پاورپوینت فرهنگ دانلود پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: " فرهنگ "     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 15 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پاورپوینت ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانلود پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: " ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی"     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 13 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت انقلاب اسلامی ایران

پاورپوینت انقلاب اسلامی ایران دانلود پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: "انقلاب اسلامی ایران"     فرمت : ppt قابل ویرایش    تعداد اسلاید: 25 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان
تعداد صفحه(3):

آخرین محصولات فروشگاه